sekretariat@gawluszowice.pl
* r. * Imieniny: *
Pomieszczenia w Urzędzie
zakres czynności
nr pokoju
wew. nr tel.
Parter
Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie, ewidencja ludności
1
18
Sala Obrad
2
 
Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za wodę
3
31
Piętro
Obsługa rady, wypłaty gotówkowe
5
15
Wymiar podatku
6
29
Księgowość ZUS, podatki
7
27
Budownictwo, zamówienia publiczne
8
25
Drogi gminne, zarządzanie kryzysowe, rolne, OSP
9
14
ODR - rolne (Poniedziałki)
9
14
Ochrona środowiska, gospodarka gruntami i nieruchomościami
10
24
Skarbnik Gminy
11
23
Obsługa szkół - księgowość
12
22
Obsługa szkół - wynagrodzenia
12
22
Wójt Gminy
14
łączy sekretariat
Zastępca Wójta/Sekretarz
14
łączy sekretariat
Sekretariat
14
20
GOPS - Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

GOPS - stypendia, świadczenia rodzinne i alimentacyjne: 17 2506433
GOPS - kierownik: 17 2506430
GOPS - pracownik socjalny: 17 2506431
GOPS - pracownik socjalny: 17 2506432
Copyright © Gmina Gawłuszowice 2010
created by dreamo.com.pl